Výkopové opravy kanalizácií

Výkopové opravy kanalizácií sú v súčasnosti posledným riešením pri odstraňovaní porúch z dôvodu ich veľkej časovej a finančnej náročnosti, ale veľakrát stav starej kanalizácie neumožňuje iné riešenie.

 

Naša spoločnosť ponúka v tejto oblasti nasledovné služby:

 

čiastočnú alebo úplnú výmenu potrubia kanalizácie (zameranie, realizáciu výkopových prác, odstránenie starého potrubia, príprava výkopu na pokládku nového potrubia, pokládka nového potrubia v potrebnej spádovosti, osadenie kanalizačných resp. revíznych šácht, zasypanie výkopu, úprava terénu, zhotovenie videozáznamu robotickou kamerou finálneho stavu rekonštruovaného potrubia)

 pripojenie novostavieb priemyselných budov, hál, rodinných domov a pod. na existujúcu kanalizačnú sieť

zhotovenie kanalizačných prípojok v nových, ale aj starších rodinných domoch na novovzniknutú sieť verejnej kanalizácie 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Mesto: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia