Čistenie odlučovačov ropných látok - ORL

V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., § 14 ods. 1, písm i)  nesmie majiteľ odlučovača ropných látok - ORL zhromažďovať     a skladovať nebezpečný odpad dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením, a preto je povinný zabezpečiť vyčistenie, odvoz       a likvidáciu nebezpečného odpadu minimálne raz ročne.

 

Na čistenie a servis ORL využívame kombinované vozidlo v prevedení ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

 

Súčasťou vozidla je aj mobilné sanačné zariadenie určené na dekontamináciu vôd rôznymi škodlivými látkami.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Mesto: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia