info@cpbsolutions.sk       +421 944 351 353

Služby

 

Čistenie kanalizácie

 

 

Čistenie kanalizácie akéhokoľvek priemeru špeciálnymi tlakovými a sacími vozidlami.

 

zistite viac

 

 

 

 

Čistenie odpadového potrubia

 

Čistenie domových prípojok, vnútorných rozvodov budov, podzemných garáží, dažďových zvodov a menej prístupných miest.

 

zistite viac

 

 

 

 

Čistenie lapačov tukov - lapolov

 

Odsatie biologického odpadu, vyseparovaných kuchynských olejov a tukov, vysokotlakové vyčistenie priestoru lapolu, vysokotlakové vyčistenie odp. potrubia do a z lapolu, odvoz a likvidácia odpadu.

 

Zistite viac

 

 

Čistenie odlučovačov ropných látok - ORL

 

Čistenie, odvoz a likvidácia

odpadu z ORL.

 

 zistite viac

 

 

 

 

 

Vysokotlakové čistenie komunikácií

 

Čistenie povrchov ciest, chodníkov a parkovacích plôch.

 

 zistite viac

 

 

 

 

 

Čistenie odpadového potrubia inovatívnou metódou CPB

 

Inovatívny a jedinečný spôsob   vyčistenia odpadového potrubia s neporovnateľnou účinnosťou.

 

zistite viac

 

 

 

Sanácia - Bezvýkopové opravy potrubí a kanalizácií

 

Oprava kanalizácie bez zásahu do životného prostredia.

 

zistite viac

 

 

 

 

Monitoring potrubia a kanalizácie 

 

Pravidelný monitoring odpadového potrubia, kanalizácie a dažďových zvodov.

 

zistite viac

 

 

 

 

Lokalizácia a trasovanie kanalizácie 

 

Presná lokalizácia odpadových potrubí, revíznych šácht, kolien a kanalizačných prvkov. 

 

 zistite viac

 

 

Výkopové opravy potrubí a kanalizácií

 

Oprava kanalizácie vykopaním pôvodnej a položením novej.

 

zistite viac

 

 

 

 

Dezinfekcia verejných priestranstiev

 

Dezinfekcia verejných priestranstiev, parkovísk, priemyselných areálov

 

zistite viac

 

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Mesto: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia